Boerenbruiloft

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

Boerenbruiloft

In 1994 kwamen de leden van de Hoge Raad van de Prinsenclub ‘De Hopplukkers’ en de leden van carnavalsvereniging ‘de Mauwperen’ op het idee om tijdens de carnavals dagen een boerenbruiloft te organiseren. Al spoedig zaten toen enkele leden van de Hoge Raad en de Mauwperen rond de vergadertafel. Iedereen was enthousiast.

Een boerenbruiloft was een evenement, dat in het Schorsbossenland nog ontbrak. Besloten werd, om op dinsdag, gedurende de carnaval het feest te laten plaats vinden. De nodige instanties werden benaderd, zoals de gemeente. Iedereen vond het een goed idee. Men kwam overeen, dat de bruid en de bruidegom een echte Schorsbosser en Schorsbosserineke moest zijn. Zeker reeds enige tijd in Schorsbos woonachtig. Beiden moesten toch wel enige bekendheid genieten en aan het verenigingsleven in Schijndel deelnemen.

Ook werd besloten, dat er tussen beiden een band moest bestaan. Namelijk bijvoorbeeld, dat ze beiden lid moesten zijn van een sportvereniging of een andere vereniging, maar wel van twee verschillende verenigingen. Ook mocht het zijn, dat het beroep, dat ze dagelijks uitoefenden, een band hadden met elkaar. Bijvoorbeeld: vervoer. De een in de autohandel en de ander zijn kostje scharrelde in de rijwielhandel. Zo kwamen het eerste jaar Riet Fassbender en Harry Kemps uit de bus als bruid en bruidegom. De boerenbruiloft werd een groot succes. Sommigen carnavalsvierders stonden nog wel een beetje argwanend tegenover, maar toch snel stonden de carnavalsvierders er achter.

Dit jaar wordt voor de twaalfde maal de bruiloft georganiseerd, op de leste dag van ons carnaval, dinsdag 28 februari dus. Dan zullen mevrouw Geno Hartman en de heer Henk Mettler in het onecht worden verbonden en binnen enkele uren weer worden ontbonden. De festiviteiten die rondom dit boerenbruidspaar worden georganiseerd kan iedereen meebeleven en meevieren. Ge kunt ook mee-eten als ge wilt. Zo begint om 11.30 uur het boerenontbijt welke wordt opgediend in het Citytheater. Voor dit bikkesement moet ge 9 euro neertellen. Om 17.30 uur wordt in De Kafmolen een boerenmaaltijd geserveerd. Als hier de magen weer goed zijn gevuld vindt de scheiding van het echtpaar plaats dat toch weer goed is voor een fistje.

Wil de aan zowel het ontbijt als aan de maaltijd meeschransen dat moet ge 22,22 euro uit de knip halen. Kaarten zijn te koop bij Harrie van Herpen.

Op die dinsdag kunde het dolgelukkige paar de hand komen schudden tijdens de receptie die van 14.30 tot 16.30 uur in het Citytheater wordt gehouden. Elke Schorsbosser en elk Schorsbosserinneke is van harte welkom.

Reageren op de site? Wil je dingen aanleveren voor de site? Mail naar pr@schorsbos.nl Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?