VOOR- EN NADELEN PRINS UIT DEN VREEMDE

Het is m.i. opmerkelijk te noemen dat de vraag of men een prins uit den vreemde of uit Schijndel moeten hebben zo nadrukkelijk naar voren is gekomen als het laatste jaar toen men zich ging buigen over het verschijnsel dat carnaval in Schorsbos zou teruglopen. In de loop van de vele carnavalsjaren is die vraag wel eens door iemand gesteld. Hij of zij nam genoegen met het antwoord waarom Schorsbos een vreemde prins liet regeren. Ook heb ik nooit vernomen dat een vreemde prins niet goed in Schorsbos heeft gefunctioneerd en de prinsen zelf praten nog steeds over de fantastische carnavalstijd die ze in Schorsbos hebben beleefd.

Ik zet dan ook vraagtekens bij de suggestie om een prins te kiezen die uit de eigen woonplaats afkomstig is als "wapen" in te zetten om de gesignaleerde desinteresse voor carnaval te elimineren. Eerlijk gezegd geloof ik daar niet in. Zelf heb ik als "vreemde prins" mogen ervaren dat je je als prins moet maken. Als iedereen het spel meespeelt heeft prins en volk geen enkele moeite met elkaar. Om een zaak te veranderen moet men niet afgaan op enkele kreten die niet op bevindingen zijn gestoeld. Maar dit even terzijde. Laat ik gewoon een opsomming maken.

Voordelen

 • Met het kiezen van een prins uit den vreemde houdt men een traditie in ere. Carnaval is per definitie een traditioneel feest. Veel traditionele zaken zien we plaats moeten maken voor vernieuwingen. Deze laatste werden niet altijd als een pré gewaardeerd. Veranderingen zijn nodig, maar ze mogen het essentiële niet wegdrukken.
 • De prins is duidelijk een figuur die boven het volk staat. Er waait een andere wind als de prins zijn zomerresidentie verlaat en in Schorsbos wordt ontvangen. De figuur prins blijft prins van veraf. Alleen met carnaval is hij in de picture. Na carnaval laat hij alles achter zich. Het spel van “vreemdheid" geeft een bepaalde mysterieuze ambiance die rondom de prins hangt. De prins wordt dus nooit een man die in de massa ten onder gaat. Hij is boven iedereen verheven.
 • De prins wordt niet betrokken bij gemeentelijke of persoonlijke problematieken. Hij hoeft geen stelling in te nemen en wordt dus nooit een figuur die partij moet kiezen. Met prinselijke zwier kan hij hetgeen hij hoort en ziet van zich afwuiven. Hij kent bepaalde personen of zaken gewoonweg niet. Hij aanhoort en met een glimlach gaat hij door met het feest. Zeer belangrijk bij een feest waar het alcohol rijkelijk stroomt en niet iedereen zich in de hand kan houden. Hij blijft een vrij figuur.
 • Het lijkt in deze tijd wat raar: maar tegen een vreemdeling wordt opgekeken. Zo wordt vanzelf een gespeelde afstand geschapen. Dit past dan helemaal in het carnavalsspel. Mocht een prins een of meer steken laten vallen, is er kritiek over zijn functioneren, dan zal hij daar niet over lastig gevallen worden. Na de carnaval ontmoet hij in wezen niemand meer. De negatieve kritiek is dan ook gauw vergeten. Alleen de prinskeuzecommissie zal er lering uit trekken. Zogenaamde “geintjes" in en om het huis van de prins zullen niet of nauwelijks voorkomen. Veelal kent men alleen de woonplaats.

Nadelen

 • De prinskeuzecommissie moet het speurwerk blijven verrichten in het buitengebied om tot een waardige prins te kunnen komen. (zie eerder).
 • De prins weet niets of weinig (uitzonderingen daargelaten) van Schijndel en de bewoners.
 • Daardoor moeten er intense informatieve bijeenkomsten en voorlichting worden gegeven.
 • Reisafstand tussen woonplaats prins en Schorsbos.
 • Verblijf moet zonodig geregeld worden of er moet een reisafspraak worden vastgelegd.
 • Schorsbossers kennen de prins niet.
 • Kostenplaatje ligt wat hoger. Reizen, kosten informatie etc.
 • De kans dat er tijdens de reis van de prins naar en van Schorsbos onderweg iets kan gebeuren ligt hoger dan bij een prins uit eigen woonplaats.

VOOR- EN NADELEN PRINS UIT EIGEN WOONPLAATS

Voordelen

 • Het ligt voor de hand dat een groot aantal Schorsbossers hem zullen kennen. Wellicht dat er daardoor bij enkele gelegenheden – installatie prins, optocht, receptie en begrafenis – meer bekenden present zullen zijn. Of dat zo zal zijn, is een vraag. Denk aan de belangstelling van bijvoorbeeld het boerenbruidspaar dat tussen Avanti en Schijndel tot stand kwam.
 • Die bekendheid zal zeker tussen de mensen die de prins van nabij kennen, een persoonlijke, amicale, een ons-kent-ons-situatie laten ontstaan. Men zal de prins eerder aanspreken, met hem gaan buurten etc. Er zal een ongedwongen sfeer zijn. Het is immers een bekende.
 • De prins is goed op de hoogte van het reilen en zeilen in het dorp. Uitgebreide bezoeken en informatieverstrekking zijn niet nodig.
 • Er zijn geen reis- en verblijfkosten.
 • Er kan bijvoorbeeld tussen bepaalde bevolkingsgroepen, clubs, woonwijken een gezonde race ontstaan wie in een bepaald jaar een prins mag leveren. Als men een prins uit eigen mensen kiest, moet men wel afspreken uit welke categorie van mensen, clubs etc. hij zal worden gekozen.
 • Buren, familieleden en de straat/wijk kunnen het decorum opvrolijken. Denk aan versieren huis, tuin, straat. Men kan dan duidelijk zien dat op die locatie prins carnaval is gehuisvest.
 • Bij eventualiteiten is de prins zo thuis.
 • De nieuwsgierigheid van wie prins zal gaan worden zal zeker groter zijn.

Nadelen

 • Men breekt met een jarenlange traditie.
 • De prins wordt gemakkelijk gemeengoed. Hij is immers "gewoon" een Schijndelaar onder de Schijndelaren. De afstand tussen prins en onderdanen wordt beduidend minder, waardoor er gevaar ontstaat dat er te amicaal met de figuur prins wordt omgegaan. "Hé Jan, ge bent dan wel prins, mar gif nou onderhand eens een pilsje weg!" Hij gaat meer deel uitmaken van de massa of gaat er zelfs helemaal mee op, waardoor het traditionele spel totaal anders gaat worden.
 • De prins zal bij dorpse perikelen snel betrokken worden. Hij is immers gewoon een Schijndelaar die de rol van prins speelt. “Hé prinske, ge hebt bij mij dat en dat gedaan, mar ut was klote. Wanneer kom de dè regelen?" En dat na de zoveelste pils.
 • Mocht de prins niet naar behoren functioneren wordt hem dat ongetwijfeld te pas en te onpas onder de neus gewreven. Mensen gaan vergelijken en leggen zeker bij een bekende
 • op alle slakken zout. Nog jaren na het prinsschap zal de man achtervolgd worden met niet positieve uitlatingen. Denk daarbij ook aan het beroep (winkel, garage, docent etc.) dat een man heeft. Op straat, tijdens feestjes, in de kroeg, op het tennisveld, zal de goede man zijn eventuele falen te horen krijgen. Lijkt me geen pretje.
 • Er zal bij een prins uit het eigen dorp meer door de mensen op hem gelet worden. Er hoeft maar iets te gebeuren en de tongen raken los. “Hedde dè gezien? Dè had ik nou nie achter hem gezocht!" "Nou, dè praoten van hem is ok nie veul bijzonders."
 • Dat men een "geintje" met hem, zijn huis, tuin, zaak, wil uithalen is veel malen groter dat bij een vreemde prins.

Reageren op de site? Wil je dingen aanleveren voor de site? Mail naar pr@schorsbos.nl Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?