DIE PET PAST VEUR GINNE STEEK

Het is 27 januari 2010 in de avond. Het was al zeer vroeg donker. Het vriest behoorlijk en de sneeuw rijkelijk over de grond verspreid is in een ijsspiegel veranderd. Bij ´t Spectrum staat een grote feesttent in de kader van het 55-jarig bestaan van Schorsbos en de Prinsenclub De Hopplukkers. De media hebben al over dit jubileum en de festiviteiten die daaraan verbonden zijn breed uitgemeten.

Schorsbos maakt zich op voor een groots carnavelsk feest. Eén van die activiteiten zijn twee zittingsavonden die er heel anders uit zullen zien dan we normaliter gewend zijn. Muziek, zang en dans vormen de hoofdmoot. Men is al een tijd bezig met repeteren, maar op deze avond is er een doorloopavond waarop alle onderdelen met geluid en belichting worden doorgenomen.

Er rijdt een aantal personenwagens het plein voor ´t Spectrum op. De ruimte voor de paaltjes waar men niet mag parkeren, maar gelet de weersomstandigheden staan er toch enkele voertuigen. Uit de wagens en kofferbakken worden instrumenten, lessenaars en allerlei andere attributen die nodig zijn voor de generale uitgeladen en langzaam, voorzichtig slibberend, schuifelen de muzikanten en acteurs richting grote tent. De warmtekanonnen maken overuren. De doorloopactiviteiten beginnen…

Als de laatste artiesten zijn geweest, gaat een aantal naar buiten en ziet tot hun verbazing een nat, geelachtig papiertje achter de ruitenwisser. Bekeurd. Men mag daar niet parkeren. Dat het niet mag, weet iedereen, maar enige clementie op zulk een avond met zulke weersomstandigheden mag men toch van opsporingsambtrenaren verwachten gelet op het carnavalekse evenement. De wagens blokkeerden geeszins de toegang tot het centrum.

De volgende morgen een gang naar het politiebureau waar een lieftallige agente ons aanhoort. Zij zal het doorgeven aan de desbetreffende ambtenaren. De agente wekt de indruk dat het allemaal wel zal loslopen.

Wat schetst onze verbazing als we een paar maanden later alsnog een schrijven van het Centraal Justitie Incasso Bureau krijgen om een boete van 60 euro te betalen. We stellen een schriftelijk beroep in bij de officier van justitie. Deze zal toch onze argumenten in ogenschouw nemen. Resultaat is treurig. Betalen. Regel is regel. Je mag er niet parkeren. Punt uit. Met de omstandigheden van een eenvoudige carnavalist wordt geen rekening gehouden.

Herinnert u zich nog die advertenties van "Die pet past ons allemaal". Een slogan van de politie. Nou mooi niet dus. We hebben blijkbaar enkele opsporingsambtenaren in ons politiekorps die geen carnavalske inslag hebben. Die moeten eigenlijk geen dienst doen in Brabant en Limburg. Die pet past ons veur gin steek! Ut is mar dè ge ut wit wor!

Reageren op de site? Wil je dingen aanleveren voor de site? Mail naar pr@schorsbos.nl Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?